PL EN

FIRST INTERNATIONAL MASTERSHOT FILM FESTIVAL

PARTNERZY

Festiwal powstaje dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, sponsorów i fundatorów. Wspierają nas  merytorycznie, jak również udostępniają swoje zasoby, dzięki którym impreza moze być zrealizowana na jak najwyższym poziomie merytorycznym i artystycznym. Wsparcie promocyjne od naszych partnerów medialnych, zapewnia dotarcie z informacjami o festiwalu do wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem. 

PARTNERZY

WINMAR - SPECJALIŚCI FOTO-VIDEO

Lider w branży wyposażenia produkcji filmowej, centrum stabilizatorów oraz jazd kamerowych. W swojej ofercie posiadają nie tylko kamery, obiektywy, czy lustrzanki cyfrowe ale również wszystkie niezbędne elementy potrzebne zarówno do nagrania materiału jak i jego postprodukcji. Firma na rynku od ponad piętnastu lat cały czas ewoluuje zatrudniając fachowców z poszczególnych działów, video, audio, foto. Poza sklepem internetowym oferują swoim klientom możliwość wypożyczenia sprzętu na bardzo dogodnych warunkach. Ekipa godna zaufania.

FREEFLY SYSTEMS

Ponad 10-letnie doświadczenie w profesjonalnej branży filmowej sprawiło, ze Freefly rozwinął unikalne umiejętności i dostarczył innowacyjne produkty po to, aby zaspokoić potrzeby filmowców. Pasją Freefly jest ciągły rozwój technologiczny, mający na celu dostarczanie klientom najlepszego sprzętu do realizacji wspaniałych ujęć filmowych.

Poznań Film Commission

Poznan Film Commission jest biurem filmowym Miasta Poznania funkcjonującym w strukturach poznańskiej instytucji kultury – Estrady Poznańskiej. Zajmuje się promowaniem potencjału filmowego Poznania wśród producentów i reżyserów filmowych, projektów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych oraz programów telewizyjnych i innych inicjatyw audiowizualnych.

 

Głównym zadaniem Poznan Film Commission jest ułatwianie twórcom organizacji produkcji filmowej w Poznaniu. Biuro nie tylko informuje o dostępnych zasobach Miasta, lecz także o formalnych wymogach stawianych przez służby miejskie. Umożliwia i pomaga w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego na terenie Metropolii Poznań.

Red Ghost

Nowatorskie podejście do tematu, dostęp do najnowszych technologii i sprzętu foto-video oraz wiedza potwierdzona ponad 10 letnim doświadczeniem to główne atuty Red Ghost. Jesteśmy filmowym studiem produkcyjnym ale nasz wachlarz usług to również strategie marketingowe dla produkcji filmowych, content marketing i branding. Realizujemy: filmy, spoty reklamowe, filmy korporacyjne, relacje z imprez masowych i eventów, filmowanie z powietrza przy użyciu dronów, animację 2D i 3D, motion design, jak również zapewniamy wsparcie marketingowe mające na celu najlepszą promocję zrealizowanych produkcji.

ARRI

Arnold and Richter Cine Technik (A&R) zostało utworzone w 1917 r. w Monachium i jest największą wytwórnią profesjonalnego sprzętu do produkcji filmowej na świecie.
 
W ciągu 100-letniej historii marka  ARRI jest kojarzona z ciągłym wdrażaniem innowacji i rewolucyjnych technologii w najważniejszych obszarach swojego biznesu. Firma jest związana z każdym aspektem przemysłu filmowego: konstruowaniem, projektowaniem wytwarzaniem, wypożyczaniem sprzętu, tworzeniem rozwiązań dla oświetlenia, produkcją filmów, dystrybucją, postprodukcją, usługami laboratorium i efektami specjalnymi. 
 

UAP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 14 kie­run­kach. Stu­dia na UAP to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Uczel­nia jest pręż­nie roz­wi­ja­jącym się ośro­dkiem teo­re­tycznym, łączącym pogłę­bioną reflek­sję nad kul­turą połą­czoną z jej arty­styczną prak­tyką.

Intermedia

Kierunek Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zorientowany jest przede wszystkim na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących już dyscyplin. Bogaty program kształcenia na kierunku Intermedia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, wspó́łczesnych zjawisk i praktyk artystycznych.

Patronat Honorowy

"Świętujemy w Poznaniu stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Naturalnym jest, że na pierwszy plan wysuwa się w tym roku temat Powstania Wielkopolskiego. Podjęta przez Państwa inicjatywa doskonale wpisuje się w starania miasta, aby godnie upamiętniać też część naszej historii. Na uwagę zasługuje edukacyjny charakter warsztatów i to zarówno w ujęciu historycznym, jak i filmowym. Dziękuję za inspirowanie mieszkańców Poznania do twórczej aktywności oraz za popularyzowanie rodzimej sztuki."

Fragment treści uzasadnienia decyzji o przyznaniu naszym warsztatom Patronatu Honorowego Prezydenta Poznania.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości posiada ponad 20 tysięcy eksponatów, prezentowanych na wystawach stałych i czasowych w pięciu różnych oddziałach. Muzeum Powstania Wielkopolskiego prezentuje czasy od zaboru pruskiego, niezłomnej walki z germanizacją i wreszcie największe, zwycięskie powstanie w historii Polski. Znajduje się w Odwachu na Starym Rynku w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej.

Studia Aktorskie STA

Studio Aktorskie STA, oferuje kurs kształcenia teatralnego dla kandydatów do szkół teatralnych, miłośników sztuki scenicznej i osób szukających sposobu podniesienia kompetencji w zakresie pracy teatralnej. W STA STUDENT JEST PRZEDE WSZYSTKIM ARTYSTĄ
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak objął Honorowym Patronatem projket :OPOWIEŚĆ O ZWYCIĘSKIM POZNANIU" Warsztaty filmowe z produkcji filmu za pomocą jednego ujęcia mastershot, które odbęda się od 22 do 24 listopada 2018 r.

MECENASI:


  

PARTNERZY: