PL EN

FIRST INTERNATIONAL MASTERSHOT FILM FESTIVAL

PARTNERZY

Festiwal powstaje dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, sponsorów i fundatorów. Wspierają nas  merytorycznie, jak również udostępniają swoje zasoby, dzięki którym impreza moze być zrealizowana na jak najwyższym poziomie merytorycznym i artystycznym. Wsparcie promocyjne od naszych partnerów medialnych, zapewnia dotarcie z informacjami o festiwalu do wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem. 

PARTNERZY

WINMAR - SPECJALIŚCI FOTO-VIDEO

Lider w branży wyposażenia produkcji filmowej, centrum stabilizatorów oraz jazd kamerowych. W swojej ofercie posiadają nie tylko kamery, obiektywy, czy lustrzanki cyfrowe ale również wszystkie niezbędne elementy potrzebne zarówno do nagrania materiału jak i jego postprodukcji. Firma na rynku od ponad piętnastu lat cały czas ewoluuje zatrudniając fachowców z poszczególnych działów, video, audio, foto. Poza sklepem internetowym oferują swoim klientom możliwość wypożyczenia sprzętu na bardzo dogodnych warunkach. Ekipa godna zaufania.

FREEFLY SYSTEMS

Ponad 10-letnie doświadczenie w profesjonalnej branży filmowej sprawiło, ze Freefly rozwinął unikalne umiejętności i dostarczył innowacyjne produkty po to, aby zaspokoić potrzeby filmowców. Pasją Freefly jest ciągły rozwój technologiczny, mający na celu dostarczanie klientom najlepszego sprzętu do realizacji wspaniałych ujęć filmowych.

Red Ghost

Nowatorskie podejście do tematu, dostęp do najnowszych technologii i sprzętu foto-video oraz wiedza potwierdzona ponad 10 letnim doświadczeniem to główne atuty Red Ghost. Jesteśmy filmowym studiem produkcyjnym ale nasz wachlarz usług to również strategie marketingowe dla produkcji filmowych, content marketing i branding. Realizujemy: filmy, spoty reklamowe, filmy korporacyjne, relacje z imprez masowych i eventów, filmowanie z powietrza przy użyciu dronów, animację 2D i 3D, motion design, jak również zapewniamy wsparcie marketingowe mające na celu najlepszą promocję zrealizowanych produkcji.

ARRI

Arnold and Richter Cine Technik (A&R) zostało utworzone w 1917 r. w Monachium i jest największą wytwórnią profesjonalnego sprzętu do produkcji filmowej na świecie.
 
W ciągu 100-letniej historii marka  ARRI jest kojarzona z ciągłym wdrażaniem innowacji i rewolucyjnych technologii w najważniejszych obszarach swojego biznesu. Firma jest związana z każdym aspektem przemysłu filmowego: konstruowaniem, projektowaniem wytwarzaniem, wypożyczaniem sprzętu, tworzeniem rozwiązań dla oświetlenia, produkcją filmów, dystrybucją, postprodukcją, usługami laboratorium i efektami specjalnymi. 
 

UAP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 14 kie­run­kach. Stu­dia na UAP to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Uczel­nia jest pręż­nie roz­wi­ja­jącym się ośro­dkiem teo­re­tycznym, łączącym pogłę­bioną reflek­sję nad kul­turą połą­czoną z jej arty­styczną prak­tyką.

Intermedia

Kierunek Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zorientowany jest przede wszystkim na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących już dyscyplin. Bogaty program kształcenia na kierunku Intermedia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, wspó́łczesnych zjawisk i praktyk artystycznych.

Łódź Film Commission

Łódzka Komisja Filmowa powstała w 2009 roku jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce będąc kolejnym, po powstałym dwa lata wcześniej Łódzkim Funduszu Filmowym, krokiem w realizacji  polityki filmowej Miasta Łodzi. Łódź Film Commission zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów, filmów korporacyjnych, gier komputerowych i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej.

EC1

EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. To jeden z najważniejszych obiektów architektonicznych w centrum Łodzi, którym  jest zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi.

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii w Łodzi jest jedynym w Polsce, chroniącym zabytki z dziedziny techniki, sztuki i kultury filmowej. W muzeum znajduje się kameralne kino działające od 2006 roku w dawnej wozowni pałacu Karola Scheiblera, członek Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Sieci Polskich Kin Cyfrowych.

Koło Operatorskie przy PWSFTviT

Studenckie koła naukowe PWSFTviT to przedsięwzięcia studenckie mające na celu poszerzanie i rozwijanie działalności pedagogicznej, naukowej i artystycznej wykraczającej poza przyjętą dydaktykę. Skupiają studentów i pedagogów zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań formalnych i artystycznych w dziedzinie sztuki filmowej. Są także miejscem wymiany pomysłów i projektów o charakterze artystycznym.

MECENASI:


        

PARTNERZY: